Klinkerolje

Produktbeskrivelse

Brukes for å få en penere og mer glansfull overflate, samt å lette renholdet.

Alifater 5-10%

Påse at gulvet er rent og tørt før påføring av klinkeroljen. Det er en fordel om flisene renses med klinkerrens før behandling. Påfør klinkeroljen med pensel, rulle eller en lofri fille. Tørk av overskytende olje og la gulvet tørke. Forbruk 0,2 liter per meter.

Irriterer øynene og huden:

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk vernehandsker og briller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av sprøytetåke.

YL Gruppe 3