Skumdemper

Produktbeskrivelse

Dosering 1 lirer skumdemper pr 100 ltr skittentvann tanken rommer.

Helles i skittenvannstanken.

Merkefritt nøytralt middel.

Datablad: